Vår styrka är att vi fokuserar bara på glasögon.

Att designa och utveckla bågar av högsta kvalitet, med nytänkande designlösningar och omsorg om de s​​må detaljerna, inget annat. Som företag har vi idag flera starka varumärken i vår portfölj. Det är varumärken med olika uttryck och karaktär, men med en stark kvalitetsomsorg och ett nordiskt ursprung är tydliga gemensamma nämnare.

Läs mer om oss